thongtinsuckhoehangngay.com

Bài viết 12/2016

Một quyết định đúng đắn, kịp thời và những biện pháp thực hiện - Phần 2

Điều then chốt hiện nay là làm sao thực hiện với những biện pháp hữu hiệu, nhằm đạt kết quả mong muốn. Mấy vấn đề  được đặt ra, cần phải được suy suy nghĩ: Liền sau quyết định này được ban hành, các đối tượng có liên quan mong mỏi được sự hướng dẫn theo 1 kế hoạch cụ thể thích hợp cho từng đối tượng 1: các cơ cơ sở khám chữa bệnh các loại và các cấp; các cơ sở...

Một số lưu ý quan trọng khi thiết kế âm thanh hội trường

Việc bố trí hội trường ngoài yếu tố nội thất thì một yếu tố quan trọng không thể không nhắn đến là âm thanh hội trường. Một hội trường có hệ thống âm thanh thanh tốt sẽ mang đến sự thành công của những buổi hội nghị, meeting, biểu diễn... Để có được một hệ thống âm thanh hoàn hảo, khi thiết kế hệ thống âm thanh cần chú ý đến những vấn đề sau: Về hệ thống cách...